(27 มิถุนายน 2566) ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

ขอบพระคุณ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ สามารถรองรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ