(8 กุมภาพันธ์ 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยครัววันดี นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ประกอบขนม เมนูเค้กกล้วยหอมและวุ้นสายรุ้ง เพื่อบริจาคให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อการบูรณาการในรายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน