วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันอาหาร

จำนวน 46 ท่านโดยจากการแข่งขันรายการต่อไปนี้

2เหรียญทอง

Classic Thai cuisine: Individually

Boat 3 Course Free Style Set Menu :Team of 3

7เหรียญเงิน Modern Thai Cuisine: Individual(2เหรียญ)

Classic Thai cuisine: Individual (4เหรียญ)

Seafood Free Style Cooking Contest : Individual(1เหรียญ)

14ทองแดง Duck Main Course by BR Group : Individual(2เหรียญ)

Western Cold Plated Dessert : Individual (1เหรียญ)

Seafood Free Style Cooking Contest : Individual(6เหรียญ)

Burger Innovation : Individual(1เหรียญ)

World Street food : Individual(1เหรียญ)

Modern Thai Cuisine: Individual (2เหรียญ)

Fruit and vegetable carving : Individual (1เหรียญ)

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีที่สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม

ขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนการแข่งขันของบุตรหลาน

ขอบคุณเชฟและนักศึกษาทุกท่านที่เข้ามาดูแลควบคุมการแข่งขันของนักศึกษา

ขอบคุณผู้จัดงานThailand's International Culinary Cup 2018 (TICC)

ที่ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีได้ร่วมงานเป็นสตาฟเป็นปีที่6

ขอบคุณสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ขอบคุณคำติชมจากคณะกรรมการทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาฝีมือนักศึกษา