กำหนดการ WICC 2019

กำหนดการ WICC 2019 วันที่ 11 และ วันที่ 12 ประเภทของข้าวญี่ปุ่นที่มีให้ใช้ในการแข่งขัน