นักเรียนของเรา นายไรอัน ปัญญา แม็คเชน

นายไรอัน ปัญญา แม็คเชน รางวัลจากรายการแข่ง Wicc •รางวัลเหรียญทองแดง wicc2020 ประเภทการแข่ง East meets west •รางวัลเหรียญทองแดงเ wicc2019 ประเภทการแข่ง Sushi platter รางวัลจากรายการแข่ง Wcc got talent 2018 •รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Western cuisine : Individual รางวัลจากรายการแข่ง…

นางสาวประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Wicc•รางวัลเหรียญเงิน wicc2020 ประเภทการแข่ง Sushi platter•รางวัลเหรียญเงิน wicc2018 ประเภทการแข่ง Western pasta (Team)•รางวัลเหรียญเงิน wicc2017 ประเภทการแข่ง East meet west (Team) 🌟รางวัลจากรายการแข่ง Ticc•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Western dessert cold•2017 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Modern Thai…

กำหนดการ WICC 2019

กำหนดการ WICC 2019 วันที่ 11 และ วันที่ 12 ประเภทของข้าวญี่ปุ่นที่มีให้ใช้ในการแข่งขัน