ทั่วไป (30)

สามารถใช้ใบรับรอง หรือใบเกรด 5 เทอม มาสมัครได้เลย เพื่อเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ค่ะ

จบกศน.สามารถศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีได้ค่ะ ให้นักศึกษานำวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากกศน.มาสมัครเรียนได้เลยค่ะ

จำนวนนักศึกษาต่อรุ่นประมาณ250-300คนค่ะ สนใจสมัครเรียนต้องรีบจองที่เรียนนะคะเนื่องจากจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมีเป็นจำนวนมากค่ะ

ยินดีค่ะสำหรับหลักสูตรปวชปี 1 มีทั้งภาคภาษาไทยและภาคอินเตอร์ นักเรียนสนใจเป็นหลักสูตรไหนดีคะ ทางวิทยาลัยเปิดสอน ตั้งแต่ผู้ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำอาหารเลยค่ะเราสอนตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารตะวันตก ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครได้อีก 1 ห้องเรียนเท่านั้นสนใจรีบติดต่อสมัครด่วนนะคะ

ทางวิทยาลัย มีเปิดสอนทั้งระดับปวช ปวส และ ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี เรียนจบแล้วมีงานทำ นักเรียนสนใจศึกษาต่อในระดับไหนคะ

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีปี 2561 หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปี ทางวิทยาลัยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 เมษายนค่ะ การเรียนหลักสูตรนี้สามารถที่จะเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้ ทางวิทยาลัยมีพานักศึกษาดูงานต่างประเทศค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อสมัครได้นะคะ

สำหรับค่าเทอมระดับปวช ภาคปกติ 42,000 บาทต่อเทอมค่ะ ส่วนค่าเทอมระดับปวชภาคอินเตอร์ 70,000 บาทต่อเทอมค่ะ ในส่วนของค่าเทอมทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ได้รวม ชุดเครื่องแบบนักเรียนรวมถึงค่าอุปกรณ์ชุดมีด ราคารวมแล้วมากกว่า 15,000 บาทที่ทางวิทยาลัยจัดฟรีให้กับนักศึกษาใหม่
ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครค่ะ ในส่วนของหอพักมีหอพักสำหรับนักเรียนหญิงอยู่ในบริเวณรั้ววิทยาลัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วน ค่ะ

ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครค่ะ และสาขาที่เรียนเป็นสาขาอาหารและโภชนาการค่ะ ในส่วนของรายวิชาเป็นตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่ะ นักเเรียนต้องการศึกษาต่อ ในระดับปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีต่อเนื่องค่ะ

ตอนนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช ปวส ของปีการศึกษา 2561 ตอนนี้มีที่ว่างเหลืออีกแค่ 1 ห้องเรียนเท่านั้นนะคะ สนใจรีบสมัครด่วนค่ะในเรื่องของการสอบ ถ้านักเรียนที่สนใจสมัครในช่วงนี้ สามารถที่จะสมัคร เรียนและทำข้อสอบเพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นได้ภายในวันที่นักเรียนมาสมัครได้เลยค่ะ

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีมีการเปิดให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และต้องการกู้กยศ นักเรียนสามารถมาทำเรื่องได้ที่ฝ่ายงานกองทุนของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ตั้งอยู่ซอยรามคำแหง 25 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิค่ะ การเดินทางสะดวก มีรถประจำทาง รถไฟฟ้าแอพอร์ทลิ้ง รถตู้ และ เดินทางโดยเรือ เดินทางได้หลายเส้นทางนะคะ
สำหรับในส่วนของค่าเทอมระดับปวช. 42,000 บาทต่อเทอมค่ะ ส่วนค่าเทอมระดับปวชภาคอินเตอร์ 70,000 บาต่อเทอมค่ะ ได้รวม ชุดเครื่องแบบนักเรียนรวมถึงค่าอุปกรณ์ชุดมีด ราคารวมแล้วมากกว่า 15,000 บาทที่ทางวิทยาลัยจัดฟรีให้กับนักศึกษาใหม่ค่ะ

ยินดีค่ะผู้ปกครอง การเบิกค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้ตามยอดของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ เรียนเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานมาดูสถานที่เรียนจริงบรรยากาศจริงของเด็กๆที่เข้าเรียนในห้องครัวนะคะ เด็กๆจะมีความสุขมากในขณะที่เขาได้เข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติค่ะสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยได้นะคะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 095-963-9146

นักเรียนจบปวช มาสามารถเรียนต่อระดับปวส 2 ปี จากนั้นจึงต่อป.ตรีต่อเนื่องอีก 2 ปีค่ะ ค่าเทอมระดับปริญญาตรี 33,000 บาทต่อเทอมค่ะ ในการเรียนระดับปริญญาตรีนักศึกษาสามารถเรียน และทำงานได้ค่ะ เมื่อนักศึกษาเรียนระดับปริญญาตรีของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีทางวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษา เพื่อไปศึกษาดูงานในต่างประเทศค่ะ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างแดน หรือสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 095-963-9146

หลักสูตรป.ตรีต่อเนื่องเรียน 2 ปีค่ะ ค่าเทอมระดับปริญญาตรี 33,000 บาทต่อเทอมค่ะ ในการเรียนระดับปริญญาตรีนักศึกษาสามารถเรียน และทำงานได้ค่ะ เมื่อนักศึกษาเรียนระดับปริญญาตรีของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีทางวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษา เพื่อไปศึกษาดูงานในต่างประเทศค่ะ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างแดน หรือสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 095-963-9146

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา ทุกปีการศึกษาโดยแบ่งเป็นทุนเรียนดี / ทุนจิตอาสา / ทุนสร้างชื่อเสียง / และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนทุนเรียนฟรีไม่มีค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียนและผู้ปกครอง / สำเนาวุฒิการศึกษา / รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูป

1.ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีมีการเปิดให้นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนและต้องการกู้กยศ นักเรียนสามารถมาทำเรื่องได้ที่ฝ่ายงานกองทุนของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
2.ค่าเทอมขออนุญาตรับชำระเต็มจำนวนค่ะ
3.มีการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สำหรับนักเรียนที่เรียนจบระดับชั้นม 3 สามารถศึกษาต่อระดับปวช เป็นจำนวน 3 ปีการศึกษา( 6 เทอม)ค่ะ ค่าเทอมระดับปวช 42,000 บาทต่อเทอมค่ะ ส่วนค่าเทอมระดับปวชภาคอินเตอร์ 70,000 บาต่อเทอมค่ะ ในส่วนของค่าเทอมทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ได้รวม ชุดเครื่องแบบนักเรียนรวมถึงค่าอุปกรณ์ชุดมีด ราคารวมแล้วมากกว่า 15,000 บาทที่ทางวิทยาลัยจัดฟรีให้กับนักศึกษาใหม่
สำหรับค่าเทอมขออนุญาตรับชำระเป็นงวดเดียวค่ะ
ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ค่ะ

สำหรับนักเรียนที่เรียนจบม.6 สามารถสมัครเรียนต่อระดับปวส ได้ค่ะ เมื่อนักเรียนศึกษาต่อในระดับปวสแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปInternship ในต่างประเทศ และจากนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนจบระดับปวส 2 นักศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่องได้อีก 2 ปีค่ะโดยผู้เรียนจะสามารถเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้ค่ะ เทียบโอนได้ 100% ค่ะ

ในส่วนของหอพัก มีหอพักสำหรับนักเรียนหญิงอยู่ในบริเวณโรงเรียนมีอาจารย์ดูแลหอพัก มีระบบสาธารณูปโภคและระบบความปลอดภัย ค่ะ

ชุดนร.ระดับปวส.เป็นชุดสูทค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

ต้องเริ่มเรียนปวช.1ค่ะ ต่อปวส. สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

มีหอพักในวิทยาลัยค่ะ มีอ.ดูแลหอพักค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

ต้องเรียนเริ่มจากระดับปวช.ค่ะ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

มีอาจารย์ให้คำปรึกษาค่ะหรือนร.จะหาที่ทำงานใกล้บ้านก็ได้ค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวค่ะ

Load More