วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

ข่าวสารล่าสุด

กรกฎาคม 1, 2021

บรรยากาศการปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ปวช.1

บรรยากาศการปรับพ…

อาหารนานาชาติ
มิถุนายน 18, 2021

บรรยากาศวิชาอาหา…

Artisan bread & Creative Patisseric
มิถุนายน 18, 2021

บรรยากาศการเรียน…

โครงการผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะขามสำเร็จรูป”
พฤษภาคม 13, 2021

โครงการผลิตภัณฑ์…

พันธมิตร