วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

ข่าวสารล่าสุด

พฤศจิกายน 26, 2021

เกร็ดความรู้ “การทำพาย”

พาย คือหนึ่งในเม…

เกร็ดความรู้ “การทำเค้ก”
พฤศจิกายน 10, 2021

เค้กมีหลายชนิดหล…

เกร็ดความรู้ “เทียนอบ”
พฤศจิกายน 5, 2021

เทียนอบขนม ถือเป…

เกร็ดความรู้ “กระทะทองเหลือง”
พฤศจิกายน 4, 2021

กระทะทองเหลือง อ…

พันธมิตร