Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

การชำระค่าเล่าเรียน
05APR

ประกาศการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ทุกระดับชั้น

More Detail

นักเรียนดีเด่น
10OCT

ผลการแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotelex 2016

ผลแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotelex 2016 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ ขอนแก่น ชั้น 5 ศูนยืการค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

More Detail

ทั่วไป
12SEP

ผลแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

แข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

More Detail

กิจกรรมเพื่อสังคม
08AUG

เปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง” และ SENSES FROM SIAM DINNER SET

เปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง” และ SENSES FROM SIAM DINNER SET

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery