วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

ข่าวสารล่าสุด

พฤษภาคม 13, 2021

โครงการผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะขามสำเร็จรูป”

โครงการผลิตภัณฑ์…

โครงการเด็ด “แป้งแก่นตะวัน”
พฤษภาคม 10, 2021

โครงการเด็ดๆ จาก…

Artisan bread & Creative Patisseric
พฤษภาคม 10, 2021

👩‍🍳 บรรยากาศการส…

โครงการเด็ด เด็กwcc มาการองจากเมล็ดขนุน
พฤษภาคม 10, 2021

โครงการเด็ด เด็ก…

พันธมิตร