วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

ข่าวสารล่าสุด

เมษายน 6, 2021

บรรยากาศและผลงานการสอบบูรณาการ ปวส.2

บรรยากาศและผลงาน…

พิธีมอบหมวกเชฟ 18/3/64
มีนาคม 25, 2021

ภาพประทับใจ พิธี…

ผลงานวิชาขนมไทย ปวส.
มีนาคม 2, 2021

ผลงานวิชาขนมไทย …

หลักสูตร WCC Chef Academy “Black Forest Cake ”
กุมภาพันธ์ 19, 2021

กลับมาอีกครั้ง ก…

พันธมิตร