Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

ทั่วไป
10FEB

กำหนดการ WICC 2019

More Detail

ทั่วไป
09FEB

ตารางการแข่งขัน WICC 2019

More Detail

ทั่วไป
10JAN

การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

More Detail

นักเรียนดีเด่น
07DEC

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2561

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery