Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

ปฏิทินการศึกษา
24AUG

กิจกรรมวันไหว้ครูครอบครูประจำปี2560

More Detail

การชำระค่าเล่าเรียน
05APR

ประกาศการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ทุกระดับชั้น

More Detail

นักเรียนดีเด่น
10OCT

ผลการแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotelex 2016

ผลแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotelex 2016 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ ขอนแก่น ชั้น 5 ศูนยืการค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

More Detail

ทั่วไป
12SEP

ผลแข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

แข่งขันทำอาหารในงาน Food & Hotel วันที่ 7-10 กันยายน Thailand's 22 nd International Culinary Cup 2016

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery