Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

ปฏิทินการศึกษา
04JUN

กำหนดการเปิดภาคเรียน

More Detail

ระเบียบวิทยาลัย
01JUN

กฏระเบียบข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
10MAY

ชำระค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา2561

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
04MAY

เปิดภาคเรียน

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery