วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการจำนวน 2 สายงาน ประกอบด้วยสายงานอาหารและโภชนาการและสายงานธุรกิจอาหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจอาหาร อาทิ เชฟ นักโภชนากร นักพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารส่งออก ผู้จัดการ Catering Service เจ้าของบริษัท Event ผู้จัดรายการอาหารทางโทรทัศน์ นักจัดตกแต่งอาหาร Food Stylist ฯลฯ

7

YEARS

615

STUDENTS

294

GRADUATED

124

PARTNERS

423

AWARDS

ข่าวสารล่าสุด

มีนาคม 2, 2021

ผลงานวิชาขนมไทย ปวส.

ผลงานวิชาขนมไทย …

หลักสูตร WCC Chef Academy “Black Forest Cake ”
กุมภาพันธ์ 19, 2021

กลับมาอีกครั้ง ก…

การบรรยาย หัวข้อ “Hospitality is a tool for Success”
กุมภาพันธ์ 17, 2021

การบรรยาย หัวข้อ…

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
กุมภาพันธ์ 16, 2021

ครัววันดี #รับสม…

พันธมิตร