Wandee College
สร้างเยาวชนไทยให้เป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรม สู่ความเป็นนานาชาติ

News & Announcement

ทั่วไป
28APR

Workshop! กรอบเค็มเสวยเจ้าค่ะ

More Detail

ปฏิทินการศึกษา
26APR

การวัดตัวเครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

More Detail

ทั่วไป
11APR

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านอาจารย์วันดี ณ.สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

More Detail

ทั่วไป
26MAR

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กับการแข่งขันรายการ Makro HoReCa Challenge 2018

More Detail

Prestige

Award
MORE DETAIL
Contest
MORE DETAIL

Event Gallery