จิรวัฒน์ พลงาม นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

แชมป์คนเก่ง ผู้ล่ารางวัลทั้งระดับประเทศและใน
ประเทศถึง 4 รางวัล
• รางวัลเหรียญเงิน Wicc2020 Royal thai cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง Wicc2020 World Street food and packaging
• รางวัลชมเชย TICC 2019 Modern Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญเงิน Wcc chef challenge 2019 Modern Thai Cuisine