นักเรียนของเรา ชนัดดา เศรษฐีถาวร

รางวัลเหรียญทองแดง WCC 2018 Thai Modern
รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 Thai Modern
รางวัลเหรียญทองแดง WICC 2019 Carving
รางวัลเหรียญทอง Wcc chef challenge 2019 Carving
รางวัลเหรียญทอง Korea world champions Live cooking
รางวัลเหรียญทอง Korea world champions Black box
รางวัลเหรียญทอง Korea world champions Carving
รางวัลเหรียญทอง Korea world champions Show Display
รางวัลเหรียญทองแดง wicc2020 Fruit and vagetable carving