ตัสนีม บุญประเสริฐ นักเรียนคนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
ผู้คว้ารางวัลการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติถึง 6 รางวัล

• รางวัลเหรียญเงิน WICC 2019 Royal Thai Cuisine (individual)
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 Classic Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 Seafood Free Style Cooking
• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Classic Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 East Meets West Team of 3
• รางวัลเหรียญทองแดง WCC got talent 2018 World Cuisine : Team of 3