นางสาวประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Wicc
•รางวัลเหรียญเงิน wicc2020 ประเภทการแข่ง Sushi platter
•รางวัลเหรียญเงิน wicc2018 ประเภทการแข่ง Western pasta (Team)
•รางวัลเหรียญเงิน wicc2017 ประเภทการแข่ง East meet west (Team)

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Ticc
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Western dessert cold
•2017 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Modern Thai Cuisine
•2017 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Duck main course
•2017 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Wagyu beef
•2016 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Meat
•2016 รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง Pasta
•2015 รางวัลเหรียญ ประเภทการแข่ง Duck main course

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Tucc
•2018 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Duck main course
•2018 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Lamp
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Dessert Thai
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Western dessert
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Modern Thai Cuisine
•2018 รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง California raisin 2 course
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง California milk ทีม 2 คน
•2017 รางวัลชมเชย ประเภทการแข่ง Modern Thai Cuisine
•2016 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Modern Thai Cuisine
•2015 รางวัลชมเชย ประเภทการแข่ง Seafood free style cooking
•2015 รางวัลชมเชย ประเภทการแข่ง Meat

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Myanmar MCAC 2017
•รางวัลเหรียญทอง รายการ Tabasco seafood
•รางวัลเหรียญทอง รายการ Salmon
•รางวัลเหรียญเงิน รายการ Pasta

🌟รางวัลจากรายการแข่ง World skill thailand 2017
•รางวัลเหรียญทองแดง รายการ Black box

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Thailand innovative urban food 2017
•รางวัลเหรียญทองแดง รายการ innovative food

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Korea world food champions 2017
•รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง Live cooking (Team)

🌟รางวัลจากรายการแข่ง Makro Horeca
•2018 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ประเภทการแข่ง Black box
•2018 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ประเภทการแข่ง Black box
•2016 รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ประเภทการแข่ง Black box : Seafood
•2015 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ประเภทการแข่ง Black box : Chicken

🌟Food and hotelex 2016
• รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Pasta
• รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Meat
• รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง ชุดอาหารอีสานสมัยใหม่ (ทีม)

🌟Battle of the chef 2016 Malaysia
•รางวัลชมเชย ประเภทการแข่ง Meat
•รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Salmon
•รางวัลเหรียญเงิน Duck main course

🌟Wcc chef challenge
•รางวัลเหรียญทอง

🌟การแข่งขันทำอาหารเพื่อแม่ 2015 ราชมงคล
•ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทการแข่ง อาหารเพื่อแม่