นางสาวพัทธมน บุญบุษกรนักเรียน
คนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีผู้คว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ได้แก่
• รางวัลเหรียญเงิน WICC 2019 : East Meets West
• รางวัลเหรียญเงิน TUCC 2019 : Canadian Frozen Lobster Culinary
• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 : Real California Milk
• รางวัลเหรียญทอง TICC 2018 :East Meets West Team of 3
• รางวัลเหรียญเงิน TUCC 2018 : California Raisin
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2018 : Seafood Free Style cooking contest
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 : Burger Innovation
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2017 : ทำของหวานตะวันตก ประเภทเย็น