นางสาวรัชฎาทิพย์ สุตมาตร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

Wcc chef challenge 2019
รางวัลเหรียญทอง Western Hot Plated Dessert

TICC 2019
รางวัลชมเชย Western Hot Plated Dessert
รางวัลเหรียญทองแดง Classic Thai Cuisine

wicc2020
รางวัลเหรียญเงิน Asian modern cuisine