นักเรียนของเรา นางสาวสุพัชฌาย์ พรมบุตร นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

รางวัลจากรายการแข่ง WCC Chef 2018
• รางวัลเหรียญเงิน โปรแกรมการแข่ง Western dessert- hot

รางวัลจากรายการแข่ง WICC 2018
• รางวัลเหรียญเงิน โปรแกรมการแข่ง World street food

รางวัลจากรายการแข่ง wicc2020
• รางวัลเหรียญทองแดง โปรแกรมการแข่ง World street food and packaging

รางวัลจากรายการแข่ง Wcc chef challenge 2019
• รางวัลเหรียญทอง โปรแกรมการแข่ง Western dessert- Cold

รางวัลจากรายการแข่ง TICC 2019
• รางวัลเหรียญเงิน โปรแกรมการแข่ง Western Hot Plated Dessert

รางวัลจากรายการแข่ง TICC 2019
• รางวัลเหรียญทองแดง โปรแกรมการแข่ง 3 Course Free Style Set Menu