นางสาวอนุธิดา นิลเกตุนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Wicc 2017 Fruit and Vegetable carving : Individual
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Ticc 2017 Fruit and Vegetable carving : Team of 3
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Korea world food champions 2017 Fruit and Vegetable carving : Individual
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Korea world food champions 2017 Western Cuisine : Team of 4
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Wicc 2018 Fruit and Vegetable carving : Individual
รางวัลชมเชย การแข่งขัน Tucc 2018 Classic thai cuisine
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Wcc 2018 Fruit and Vegetable carving : Individual
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Wicc 2019 Fruit and Vegetable carving : Individual