นางสาวอารยา เมืองจันทึก นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

รางวัลเรียญทองแดง TUCC Classio Thai Cuisineรางวัลเรียญเงิน Wcc Chef Challenge 2019 Western cold or hot plated dessert