นายปัณณวัฒน์ ภูคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
แชมป์คนเก่ง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน TICC 2019 Seafood Free Style Cooking