นายพงศพัศ สุขคง นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

WICC 2019
รางวัลเหรียญเงิน World Street food and packaging (individual)
TICC 2018
รางวัลเหรียญทองแดง Seafood Free Style cooking contest
TUCC 2019
รางวัลเหรียญเงิน Canadian Frozen Lobster Culinary
TICC 2019
รางวัลเหรียญทองแดง 3 Course Free Style Set Menu
TICC 2019
รางวัลชมเชย Seafood Free Style Cooking