นักเรียนของเรา นายวัชรพล ไชยยศ

รางวัลเหรียญทองแดง Wcc got talent 2018 World cuisine
รางวัลเหรียญเงิน WICC 2019 East Meets West
รางวัล Diploma TICC 2018 Seafood Free Style cooking contest
รางวัลเหรียญชมเชย TUCC 2019 Main Course Duck Challenge
รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 Duck Main Course
รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 Seafood Free Style Cooking