นายเอกศิริวัช เหมสงวน  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

แชมป์คนเก่ง ผู้คว้ารางวัลการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติถึง 4 รางวัล
• รางวัลเหรียญทองแดง Wcc chef challenge 2019 Sushi Platter
• รางวัลชมเชย TUCC 2019 Different Classic Thai Desserts
• รางวัลเหรียญเงิน Wcc got talent 2018 Modern Thai cuisine (Individual)
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 Seafood Free Style cooking contest