นายไรอัน ปัญญา แม็คเชน
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

รางวัลจากรายการแข่ง Wicc
•รางวัลเหรียญทองแดง wicc2020 ประเภทการแข่ง East meets west
•รางวัลเหรียญทองแดงเ wicc2019 ประเภทการแข่ง Sushi platter

รางวัลจากรายการแข่ง Wcc got talent 2018
•รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Western cuisine : Individual

รางวัลจากรายการแข่ง TUCC 2019
•รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Classic Thai Cuisine
•รางวัลเหรีญทองแดง ประเภทการแข่ง Main Course Duck Challenge

รางวัลจากรายการแข่ง TICC 2019
•รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง 3 Course Free Style Set Menu
•รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง 3 Classic Thai Cuisine

รางวัลจากรายการแข่ง Wcc chef challenge 2019
•รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่ง Western cold or hot plated dessert

รางวัลจากรายการแข่ง Korea world champions 2019
•รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง Live cooking
•รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง Black box