นักเรียนของเรา เดชพล ชุมรัมย์

  • รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Main Course Duck Challenge
  • รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 3 Course Free Style Set Menu
  • รางวัล Diploma TICC 2018 Duck Main Course  
  • รางวัล Diploma Wcc got talent 2018 World cuisine : Team of 3 
  • รางวัล Diploma Wcc chef challenge 2019 World street food and packaging