ภาพกิจกรรมงาน WICC 2020

ภาพกิจกรรมงาน WICC 2020 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563