ภาพบรรยากาศ พิธีปัจฉิมนิเทศ รับใบประกาศ และพิธีมอบหมวกเชฟ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 เมษายน 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

พิธีปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศ
ระดับชั้น ปวส.2 และ ปวช.3

พิธีมอบหมวกเชฟ
ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวช.1