ภาพกิจกรรม งานสัมนาความสนใจในอาชีพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หัวข้อ กลยุทธ์สู่อาชีพสายอาหาร โดยคุณธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ (เชฟอาร์) เชฟกะทะเหล็กประเทศไทย จัดกิจกรรมโดย นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2