นพวิชญ์ แก้วเกตุ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
ผู้คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

• รางวัลถ้วยประราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี WICC 2019
• รางวัลเหรียญทอง WICC 2019 ประเภท Asia Modern cuisine
• รางวัลเหรียญเงิน TUCC 2019
• รางวัลเหรียญเงิน WICC 2019 ประเภท Royal Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 ประเภท Teams Freestyle
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 ประเภท Duck Main Course
• รางวัลเหรียญทองแดง Makro Horeca Challenge 2019 รอบภาคตะวันตก
• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 ประเภท Classic Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 ประเภท Asia Cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 ประเภท Modern Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 ประเภท Classic Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทอง WCC Got Talent Competition 2018 ประเภท Modern Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญทอง Korea World Food Championships 2018 ประเภท Team Freestyle
• รางวัลเหรียญเงิน TICC 2018 ประเภท Modern Thai Cuisine