นักเรียนของเรา นางสาวฐิติมา วันเพ็ชร

รางวัลเหรียญทอง Wcc chef challenge 2019 Western Dessert – Cold
รางวัลชมเชย TICC 2019 Western Hot Plated Dessert
รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2019 Classic Thai Cuisine
รางวัลเหรียญเงิน wicc2020 Asian modern cuisine