นักเรียนของเรา นางสาวศุภลักษณ์ จังก๋า

รางวัลเหรียญเงิน TICC 2017 การแข่งขันประเภททีม ชุดฟรีสไตล์
Diploma WICC 2018 การแข่งขันอาหารริมทาง
รางวัลเหรียญทอง Korea world food championships
รางวัลเหรียญทอง TICC 2018 Classic Thai cuisine
รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 World Street food
รางวัลเหรียญทอง TICC 2018 การแข่งขันประเภททีม ชุดฟรีสไตล์
รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2018 Duck main course
รางวัลเหรียญทอง TUCC 2018 Classic Thai cuisine
รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Main Course Duck Challenge