นักเรียนของเรา นายญาณวุฒิ แก้วยอดหล้า

รางวัลเหรียญทองแดง Wcc got talent 2018 Western cuisine : Individual
รางวัลเหรียญทอง Korea world food championships Western cuisine : Team
รางวัลDiploma Makro Horaga 2019
รางวัลเหรียญเงิน WICC 2019 Asian Modern cuisine (individual)
รางวัลเหรียญเงิน TICC 2018 Classic Thai Cuisine
รางวัล Diploma TICC 2018 East Meets West Team of 3
รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Main Course Duck Challenge
รางวัล Diploma TUCC 2019 Belgian Fries Back to Basic Dip and Topping
รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Classic Thai Cuisine
รางวัล Gold Panyapiwat 2019 Fusion Thai