นักเรียนของเรา นายสุพศิน สุระวัฒนพงศ์

รางวัลเหรียญทองแดง WICC 2019 Sushi Platter
รางวัลเหรียญทองแดง Wcc got talent 2018 Fruit and Vegetable Carving (individual)
รางวัลDiploma TICC 2018 Fruit and Vegetable Carving (individual)
รางวัลเหรียญทองแดง TUCC 2019 Main Course Duck Challenge
รางวัลDiploma TUCC 2019 Classic Thai Cuisine
รางวัลเหรียญทองแดง Wcc chef challenge 2019 Sushi platter
รางวัลเหรียญเงิน TICC 2019 3 Course Free Style Set Menu
รางวัลเหรียญทองแดง wicc2020 east meets west