(29 กันยายน 2566) ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กับ โรงแรมสุโขทัย (The Sukhothai Bangkok) กรุงเทพฯ

ขอบพระคุณ โรงแรมสุโขทัย (The Sukhothai Bangkok) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ สามารถรองรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ