(21 มิถุนายน 2566) ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กับ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

ขอบพระคุณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ สามารถรองรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ