ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) เป็นประธาน