วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 

จัดพิธีมอบหมวกเชฟ ประจำปีการศึกษา 2561 
เพื่อคงเอกลักษณ์ สืบทอดปณิธานของวิชาชีพ สร้างจิตสำนึก
และความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพ
และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีชั้นปีที่หนึ่ง
ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาที่ดีมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี