การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ ประจำปี 2023

Season 6

WICC – Wandee International Culinary Competition เป็นกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ตั้งแต่ปี 2017 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับประสบการณ์จากกรรมการเชฟนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนและนักศึกษาทุกสถาบัน อายุ 13-25 ปี

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรี  


กำหนดการ

01/03/2023 – 31/05/2023
– รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน พร้อมส่ง Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที การปรุงอาหารประเภทใดก็ได้ เพื่อให้กรรมการคัดเลือก

01/06/2023
– ประกาศผลผู้แข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือก
02/06/2023
– ปฐมนิเทศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนะนำการแข่งขัน
23/06/2023
– เริ่มการแข่งขัน

ประเภทของการแข่งขัน

ประเภท การแข่งขันทำอาหารเอเซียนร่วมสมัยใหม่ ประเภทบุคคล

ประเภท W  การแข่งขันทำอาหารริมทางพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประเภทบุคคล

ประเภท R  การแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง ประเภทบุคคล

ประเภท การแข่งขันทำอาหารจานหลักฟรีสไตล์จากวัตถุดิบปริศนา ประเภทบุคคล

ประเภท การแข่งขันทำอาหารหวาน ประเภทบุคคล

ประเภท C  การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล

ประเภท E  การแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ประเภททีม

ค่าสมัคร

ประเภทเดี่ยว 

800 บาทต่อคน

ประเภททีม

1,500 บาทต่อทีม

รางวัลสำหรับการแข่งขัน WICC

ประเภท A, W, R, B, D, C

รางวัลสูงสุด ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภท E

รางวัลสูงสุด ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละระดับ

ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดของการแข่งขันการทำอาหารจะได้รับ

ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  (นับรวมจากคะแนนทุกประเภทที่เข้าแข่งขัน

ทั้ง A, W, R, E, B, D, และ C หากส่งหลายคน/ทีม ให้นับเฉพาะที่ได้สูงสุด)

กฎ กติกา การแข่งขันแต่ละประเภท

  1. ลงทะเบียนก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชม.
  2. ไม่อนุญาตให้มี การแสดงสัญลักษณ์ฉพาะ เช่น โลโกของโรงเรียน, สถาบัน, ร้านอาหาร รวมทั้งโลโก้บนยูนิฟอร์ม โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งโลโก้บนยูนิฟอร์มที่ใส่ ยกเว้น กรรมการตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว  ผู้เข้าแข่งขันจึงสามารถแสดงโลโก้ของบริษัทหรือ สถาบันต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3. การแข่งขันทำอาหารทุกประเภท ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทุกทีมต้องแจ้งรายชื่ออาหารพร้อมสูตรอาหาร จำนวน 3 ชุด (ภาษาอังกฤษ) มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันแข่งขัน  หากไม่ได้เตรียมมาจะถูกตัดคะแนน
  4. วันสุดท้ายของการรับสมัครคือ 31 พฤษภาคม 2566
  5. ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทควรเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศพร้อมรับแจกผลิตภัณฑ์ที่เป็นโจทย์จากผู้สนับสนุนตามประเภทต่างๆ โดยผู้จัดจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง